პროდუქტები

ლანგრიფი მც (75 წ.დ.გ.რ. მანკოცები 750 გ/კგ)

კონტაქტური ფუნგიციდი ვაზის, ხეხილის, კარტოფილისა და ბოსტნეული კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად

სპრინტერი (700 წდგრ დითიანონი 700გ/კგ)

კონტაქტური მოქმედების მაღალეფექტური ფუნგიციდი ხეხილის და ვაზის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად