პროდუქტები

რაპირა (5 ე.კ. კვიზალოფოპ-პ-ეთილი 50 გ/ლ)

აღმოცენების შემდგომ გამოყენების სელექტიური ჰერბიციდი მარცვლოვანი სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად

ბაკარდი (125 ე.კ. კვიზალოფოპ-პ-ეთილი 125 გ/ლ)

აღმოცენების შემდგომ გამოყენების სელექტიური ჰერბიციდი მარცვლოვანი სარეველების წინააღმდეგ საბრძოლველად

ლოკოციდი (6 გრ მეტალდეგიდი 6%)

ლოკოკინების და ლოფორთქინების საწინააღმდეგო მაღალეფექტური კონტაქტურ-ნაწლავური პრეპარატი

ვერტეკი (ე.კ. აბამექტინი 18 გ/ლ)

ტრანსლამინარული მოქმედების ნაწლავურ-კონტაქტური ინსექტო-აკარიციდი

პასკალი (20 ხ.ფ. აცეტამიპრიდი 200 გ/კგ)

მაღალეფექტური ინსექტიციდი ხეხილის, ვაზის, ბოსტნეულის და მარცვლეულის მავნებლებთან საბრძოლველად

კურა-კურა (ე.კ. ბიფენტრინი 100 გ/ლ)

მაღალეფექტური ინსექტო-აკარიციდი ხეხილის, ვაზის, ბოსტნეულის და მარცვლეულის მავნებლებთან საბრძოლველად

სუპერკილ ფორტე (550 ე.კ.ქლორპირიფოსი 500გ/ლ + ციპერმეტრინი 50 გ/ლ)

კომბინირებული კონტაქტურ-ნაწლავური ინსექტოაკარიციდი ფართო მოქმედების სპექტრით

ტურბანი (4 ე.კ. ქლორპირიფოსი 480 გ/ლ)

მაღალეფექტური ინსექტიციდი ხეხილის, ვაზის, ბოსტნეულის და მარცვლეულის მავნებლებთან საბრძოლველად

საგა (480 ე.კ. ქლორპირიფოსი 480 გ/ლ)

მაღალეფექტური ინსექტიციდი ხეხილის, ვაზის, ბოსტნეულის და მარცვლეულის მავნებლებთან საბრძოლველად