პროდუქტები

KS 340 F1 (ჩიორა F1)

ჩინური კომბოსტო

KS 374 F1 (ჩენი F1)

ჩინური კომბოსტო

KS 888 F1

ჩინური კომბოსტო

მისორა F1

ყვავილოვანი კომბოსტო

კაზი F1

ბროკოლი

KS 2458 F1 (ზოე F1)

ტკბილი წიწაკა

იანიკა F1

ტკბილი წიწაკა