კაიბო F1

პომიდორი ინდეტერმინანტული

KS 38 F1 (პინკ შარმი F1)

პომიდორი ინდეტერმინანტული

KS 14 F1 (პინკ რიჩი F1)

პომიდორი ინდეტერმინანტული

KS 10 F1 (ბენჟამინი F1)

პომიდორი ინდეტერმინანტული

KS 1430 F1

პომიდორი ინდეტერმინანტული

KS 835 F1

პომიდორი დეტერმინანტული

KS 898 F1

პომიდორი დეტერმინანტული

KS 17 F1

პომიდორი დეტერმინანტული