პრიუსი (400ს.კ. პირიმეთანილი 400 გ/ლ)

მაღალეფექტური სისტემური ფუნგიციდი ხეხილის, ბოსტნეული კულტურებისა და ვაზის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად