სპრინტერი (700 წდგრ დითიანონი 700გ/კგ)

კონტაქტური მოქმედების მაღალეფექტური ფუნგიციდი ხეხილის და ვაზის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად

ლანგრიფი მც (75 წ.დ.გ.რ. მანკოცები 750 გ/კგ)

კონტაქტური ფუნგიციდი ვაზის, ხეხილის, კარტოფილისა და ბოსტნეული კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად

მასს კაპტანი (ს.ფ. კაპტანი 500 გ/კგ)

კონტაქტური ფუნგიციდი ვაზის, ხეხილისა, ბოსტნეული და ბახჩეული კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად

რიდოლეტი (მც ს.ფ. მანკოცები 640 გ/კგ + მეტალაქსილი 80 გ/კგ)

სისტემური ფუნგიციდი ვაზის, კარტოფილისა და ბოსტნეული კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად

კორსები (ს.ფ. მანკოცები 680 გ/კგ + ციმოქსანილი 45 გ/კგ)

ლოკალურ-სისტემური ფუნგიციდი ვაზის, კარტოფილისა და ბოსტნეული კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად

ფობოსი (100 ე.კ. პენკონაზოლი 100 გ/ლ)

სისტემური ფუნგიციდი ვაზის, ხეხილისა, ბოსტნეული და ბახჩეული კულტურების ნაცრის წინააღმდეგ საბრძოლველად

მიკლოფილი (125 ე.კ. მიკლობუთანილი 125 გ/ლ)

მაღალეფექტური სისტემური ფუნგიციდი ვაზის, ხეხილის და ბოსტნეული კულტურების ნაცრის წინააღმდეგ საბრძოლველად

ათლეტი (750 წდგრ ციპროდინილი 750 გ/კგ)

სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ხეხილისა და ვაზის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად

სელიტი (400 ს.კ დოდინი 400 გ/ლ)

კონტაქტური მოქმედების მაღალეფექტური ფუნგიციდი ხეხილის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად