ვერტეკი (ე.კ. აბამექტინი 18 გ/ლ)
        პრეპარატის დახასიათება:

  •  ვერტეკი მაღალეფექტურია ტკიპების, თრიფსების და ფსილების წინააღმდეგ;
  •  ახასიათებს ტრანსლამინარული მოქმედება, ამიტომ ამჟღავნებს მაღალ ეფექტურობას და ანადგურებს მავნებლებს ფოთლის როგორც ზედა, ასევე ქვედა მხარეზე;
  • შესხურებიდან 2 საათში მთლიანად იჭრება მცენარის ქსოვილში და ხასიათდება წვიმით ჩამორეცხვისადმი მაღალი მედეგობით;
  • ხასიათდება ხანგრძლივი (2-3 კვირა) მოქმედებით და მავნებლების გავრცელების მნიშვნელოვანი შემცირებით;
  • ახასიათებს მოკლე ლოდინიდ პერიოდი; კულტურების უმეტესობაზე ლოდინის პერიოდი შეადგენს მხოლოდ 3 დღეს;
  • ნაკლებად ტოქსიკურია სასარგებლო მწერებისათვის;
  • შეუცვლელია სხვა აკარიციდებთან მონაცვლეობაში ანტირეზისტენტულ პროგრამებში გამოსაყენებლად.
კულტურა დაავადება გამოყენების დრო და მეთოდი ხარჯვის ნორმა
(ლ/ჰა)
ლოდისნის პერიოდი
(გამოყენების ჯერადობა )
ვაშლი, მსხალი ტკიპები, ფსილები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,75-1,5 14(2)
ვაზი ტკიპები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,6-1,2 3(2)
ციტრუსები წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,75-1,5 7(2)
კაკალი ტკიპები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,3-0,5 7(2)
კომბოსტო ტკიპები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,3-0,6 3(2)
კარტოფილი ტკიპები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,6-1,2 3(2)
პომიდორი, კიტრი,ბახჩეული აბლაბუდიანი ტკიპა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,6-1,2 3(2)