ტურბანი (4 ე.კ. ქლორპირიფოსი 480 გ/ლ)
       პრეპარატის დახასიათება:

  •  ტურბანი წარმოადგენს ფოსფორ-ორგანულ ინსექტიციდს მოქმედების ფართო სპექტრით;
  •  პრეპარატი ეფექტურია მავნებლების ყველა სტადიის წინააღმდეგ. ეფექტურად მოქმედებს როგორც ზრდასრულ მავნებელზე, ასევე მის ჭუპრებზე და კვერცხებზე;
  •  პრეპარატს გააჩნია გამოხატული კონტაქტურ-ნაწლავური მოქმედება, რაც განაპირობებს მის სწრაფ, ელვისებურ მოქმედებას, დამუშავებიდან რამოდენიმე წამში და, ასევე, ხანგრძლივ მოქმედებას - 2 კვირამდე;
  •  ხასიათდება ძლიერი ფუმიგატიური ეფექტით, და აღწევს იქ, სადაც ვერ აღწევენ სხვა პრეპარატები, რაც განაპირობებს მის მაღალ ეფექტურობას მცენარის ქერქში დამალული მავნებლების წინააღმდეგ; 
  • ტურბანი მუშაობს ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონში: ერთნაირად ეფექტურია, როგორც დაბალი, ასევე მაღალი ტემპერატურების დროს;
  • არ არის ფიტოტოქსიკური კულტურული მცენარეებისათვის
კულტურა დაავადება გამოყენების დრო და მეთოდი ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა) ლოდისნის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა )
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები კალიები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5 20(1)
ვაშლი, ატამი ნაყოფჭამიები, ცრუფარიანები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 2 40(2)
ვაზი ცრუფარიანები, ტკიპები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1,5-2,0 40(2)
ციტრუსები ფარიანები, ცრუფარიანები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 2,0 40(2)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1,5 40(2)
იონჯა ფიტონომუსი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1,5 25(1)