პასკალი (20 ხ.ფ. აცეტამიპრიდი 200 გ/კგ)
       პრეპარატის დახასიათება:

  • პასკალი წარმოადგენს უნიკალური სისტემურ-კონტაქტური მოქმედების ინსექტიციდს: იგი მავნებელში იწვწვს ნერვული იმპულსების გადაცემის პროცესის დარღვევას, რაც იწვევს მის სწრაფ დაღუპვას;
  •  პასკალი კარგად გადაადგილდება მცენარეში და ხასიათდება ხანგრძლივი დაცვითი მოქმედებით- 14-21 დღე;
  •  პრეპარატი ეფექტურია მავნებლების ყველა სტადიის წინააღმდეგ;
  •  პრეპარატს ხასიათდება კარგი თერმოსტაბილურობით; ერთნაირად ეფექტურია როგორც დაბალი, ასევე მაღალი ტემპერატურების დროს;
  •  თავსებადია უმეტეს ფუნგიციდთან და ინსექტიციდთან;
  •  პასკალი დაბალტოქსიკურია თბილსისხლიანების მიმართ
კულტურა დაავადება გამოყენების დრო და მეთოდი ხარჯვის ნორმა
(კგ/ჰა)
ლოდისნის პერიოდი
(გამოყენების ჯერადობა )
ვაშლი ბუგრები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25 20(2)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,06 4(1)
პომიდორი ფრთათეთრა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2-0,25 20(1)
კიტრი ფრთათეთრა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2-0,25 20(1)
საზამთრო ბუგრები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15 25(2)
ხორბალი ბაღლინჯოები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05-0 075 28(1)
საძოვრები კალიები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1 28(1)