ლოკოციდი (6 გრ მეტალდეგიდი 6%)პრეპარატის დახასიათება:

ლოკოციდი წარმოადგენს ლოკოკინების და ლოფორთქინების საწინააღმდეგო პრეპარატს. ლოკოციდი ხასიათდება სწრაფი მოქმედებით და უზრუნველყოფს კულტურული მცენარეების ხანგრძლივ დაცვას. ლოკოციდი გამოიყენება მისი ნიადაგის ზედაპირზე მოფანტვით დაცასავი კულტურების ირგვლივ, რიგთაშორის და სამოძრაო ბილიკებზე. პრეპარატის გრანულები დამზადებულია წვიმამედეგი მასალების გამოყენებით და უზრუნველყოფენ ხანგრძლივ მოქმედებას. პრეპარატი ეფექტურია როგორც მაღალი, ასევე დაბალი ტემპერატურების დროს. გამოიყენება მრავალ კულტურაში. არ ახასიათებს რეზისტენტობის განვითარება. არ არის ფიტოტოქსიკური დაცასავი კულტურებისათვის.

 

კულტურა მავნე ობიექტი გამოყენების დრო და მეთოდი ხარხვის ნორმა 
(კგ/ჰა)
ლოდისნის პერიოდი
(გამოყენების ჯერადობა )
პომიდორი, კიტრი ლოფორთქინები და ლოკოკინები გაფანტვა ნიადაგის ზედაპირზე, რიგთაშორის და ბილიკებზე მავნებლის გამოჩენისთანავე 6 20(1)
ცერეცო
ვაზი
საზამთრო, ნესვი
ჟოლო, მოცვი, მაყვალი, მარწყვი
დეკორატიული მცენარეები