ბალისტა (10 ე.კ. ალფა-ციპერმეტრინი 100 გ/ლ)
         პრეპარატის დახასიათება:

  •  ბალისტას გააჩნია მაღალი ეფექტურობა მავნე მწერების აბსოლუტური უმრავლესობის წინააღმდეგ;
  • ახასიათებს ელვისებური მოქმედება;
  • ეფექტურია მწერების განვითარების ყველა სტადიაზე;
  •  ახასიათებს კარგი მედეგობა წვიმით ჩამორეცხის მიმართ;
  •  არ არის ფიტოტოქსიკური კულტურული მცენარეებისათვის რეკომედირებული დოზებით გამოყენებისას;
  •  ეკონომიური და მომგებიანი!
კულტურა დაავადება გამოყენების დრო და მეთოდი ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა) ლოდისნის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა )
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები კალიები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,25 20(1)
ვაშლი, ატამი ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0 2-0 3 30(2)
ვაზი ყურძნის ჭია, ფოთლიხვევია შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25-0,35 40(2)
თხილი ამერიკული პეპელა, თხილის ცხვირგრძელა შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,35-0,4 30(2)
პომიდორი ბუგრები შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,35-0,5 20(2)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1-0,15 30(2)
სიმინდი სიმინდის ფარვანა, ხვატარი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1-0,15 20(2)
ხორბალი, ქერი მავნე კუსებურა, რწყილები, ბუგრი, თრიფსი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1-0,15 40(2)