ნაომი F1
მცენარე:

 • საშუალო ვადიანი სიმწიფის ჰიბრიდი, 80-85 დღე ნერგის გადარგვის შემდეგ;
 • ძლიერი მცენარე მაღლი  ზრდის უნარით და კარგად განვითარებული ფოთლოვანი აპარატით;
 • ამტანია გვალვის  და მაღალი ტემპერატურის მიმართ, ახასიათებს სრულფასოვანი თავხვეულის ფორმირება.

 

თავი კომბოსტო:

 • მწვანე, ბრტყელ-მომრგვალო ფორმის, ერთგვაროვანი;
 • მაღალი ხარისხი და შიდა სტრუქტურა;
 • საშუალო წონა: 2.5-3.5 კგ;
 • მინდორში ინარჩუნებს ფორმას და ხარისხს, არ იბზარება მომწიფების შემდეგ.

დანიშნულება:

 • სარეალიზაციოდ ნედლი ბოსტნეულის ბაზარზე;
 • გადასამუშავებლად(დასამჟავებლად, სადილში, დასაქუცმაცებლად, შესანახად).

დამატებითი ინფორმაცია:

 • კომბოსტო #1 სადილისთვის;
 • ინახება 4 თვემდე;
 • მცირე ზომის ღერძის გამო დაქუცმაცებისას ნაკლები დანაკარგია;
 • ტოლერანტულია თრიფსების მიმართ;
 • მედეგია ფუზარიოზის მიმართ და მოყვანის არასასურველი პირობების მიმართ, რომლებიც არ ახდენენ გავლენას განვითარებაზე და ზრდაზე;

მაღალი სასაქონლო თვისებების მქონეა და ფორმიდან გამომდინარე მაღალ მოთხოვნადია.